Hướng dẫn giảng viên tạo link tự bán khóa học

1. HÌNH THỨC 
Giờ đây, giảng viên có thể chủ động tạo link tự bán cho khóa học của mình thay vì sử dụng các hình thức mã giảm giá/  mã kích hoạt hay phải chờ Edumall cung cấp như trước đây.

Ưu điểm:  – Phù hợp với cách hoạt động của E-commerce Platform, 

                 – Giảm thời gian chờ. Thầy/Cô sẽ chủ động tạo link tự bán thay vì chờ đợi Edumall tạo link và gửi lại như trước đây. 

2. LOGIC HOẠT ĐỘNG CỦA LINK TỰ BÁN 
*Trường hợp 1:  Giảng viên không tham gia các chương trình Marketing của Edumall: 
– Nếu GV muốn tự bán bằng giá niêm yết. Thầy cô làm theo hướng dẫn tại mục 4  để tạo link tự bán bình thường. 
– Nếu GV muốn tự bán thấp hơn giá niêm yết: Thầy/Cô có thể gửi đề xuất qua email Hoptac@edumall.vn về việc yêu cầu cung cấp mã giảm giá niêm yết trên website xuống X%, trong Y ngày, với số lượng Z.  Sau khi nhận được mã giảm giá từ Edumall cung cấp, giảng viên có thể tự tạo link tự bán kèm theo mã giảm giá với mức giá mới theo yêu cầu, đảm bảo điều kiện không thấp hơn giá sàn 119K. 

*Trường hợp 2: Giảng viên đồng ý tham gia vào các chương trình Marketing của Edumall:
– Giảng viên tự tạo link tự bán. Thầy/Cô triển khai tự bán khóa học theo giá đang hiển thị trên website Edumall.vn (mức giá tùy thuộc vào chương trình Marketing mà Edumall đang áp dụng lên khóa học, không tăng giảm giá thêm)

3. TỈ LỆ CHIA SẺ DOANH THU
Khi học viên tiến hành mua khóa học tại link tự bán và việc thanh toán hoàn tất, đơn hàng thành công sẽ được ghi nhận với nguồn giảng viên tự bán.  Tỉ lệ chia sẻ doanh thu: Giảng viên 80%

4. HƯỚNG DẪN GIẢNG VIÊN TẠO LINK TỰ BÁN
(Vui lòng bật phụ đề video để biết thêm chi tiết)

Bước 1: Truy cập vào công cụ tạo link tự bán bên dưới

Bước 2: Lấy link khóa học để tạo link tự bán

 • Truy cập Edumall.vn –> Tìm tên khóa học của giảng viên tại ô “Tìm kiếm”

 • Chọn mở khóa học muốn tạo link tự bán

 • Coppy đường link khóa học để tạo link tự bán

Bước 3: Điền các trường thông tin vào công cụ tạo link tự bán

 • Trường Website URL: Link khóa học trên edumall từ https://……..html
 • Trường Campaign Source: Mặc định điền “Affiliate”
 • Trường Campaign Medium: [Bỏ qua không điền]
 • Trường Campaign Name: Mặc định điền “Instructor”
 • Trường Campaign Term: Bỏ qua hoặc dùng trong trường hợp GV muốn 1 khóa có nhiều link cho nhiều CTV bán khác nhau thì điền mã CTV
 • Trường Campaign Content: Điền “Mã khóa học”

—-> Link tự bán chưa rút gọn nằm trong mục “Share the generated campaign URL”

Bước 4: Rút gọn link tự bán

Chọn “Convert URL to Short Link” –> Đăng nhập tài khoản google hoặc facebook –> Chọn Allow/Cho phép truy cập 

—-> Link tự bán rút gọn nằm trong mục “Share the generated campaign URL”

 • Bước 5: Coppy link tự bán đã rút gọn và gửi cho học viên để mua trên link đó 

 

Lưu ý quan trọng: Điều kiện để đơn hàng được ghi nhận từ nguồn Kênh tự bán
 • Đơn hàng phải được ghi nhận thành công
 • Đơn hàng bắt buộc phải được mua tại Link tự bán mà giảng viên tạo, kể cả khi có áp dụng thêm mã giảm giá hoặc không. Trong trường hợp Học viên mua tại Link khác, đơn hàng sẽ không được ghi nhận tại Kênh tự bán.
 • Đơn hàng được coi là không hợp lệ khi Học viên dùng mã giảm giá mà Đối tác cung cấp để mua khóa học tại Link khác không phải Link tự bán của Đối tác.
 • Học viên cần đăng nhập trên Edumall.vn trước khi truy cập vào link tự bán thanh toán để tránh gặp lỗi 

 

5. THỜI GIAN ÁP DỤNG

Thời gian chính thức áp dụng hình thức tự bán mới: 01/04/2020

...Chia sẻ Zalo

Trở thành giảng viên ngay hôm nay!

Bắt đầu