Hướng dẫn giảng viên tạo link tự bán khóa học

Edumall hướng dẫn giảng viên tự tạo link tự bán để giảng viên chủ động tăng doanh thu hơn  từ nguồn tự bán.
(Vui lòng bật phụ đề video để biết thêm chi tiết)

Bước 1: Truy cập vào công cụ tạo link tự bán bên dưới

Bước 2: Lấy link khóa học để tạo link tự bán

 • Truy cập Edumall.vn –> Tìm tên khóa học của giảng viên tại ô “Tìm kiếm”

 • Chọn mở khóa học muốn tạo link tự bán

 • Coppy đường link khóa học để tạo link tự bán

Bước 3: Điền các trường thông tin vào công cụ tạo link tự bán

 • Trường Website URL: Link khóa học trên edumall từ https://……..html
 • Trường Campaign Source: Mặc định điền “teacher”
 • Trường Campaign Medium: Điền ” teacher_sell”
 • Trường Campaign Name: Điền tên Giảng viên
 • Trường Campaign Term: Bỏ qua hoặc dùng trong trường hợp GV muốn 1 khóa có nhiều link cho nhiều CTV bán khác nhau thì điền mã CTV
 • Trường Campaign Content: Điền “Mã khóa học”

—-> Link tự bán chưa rút gọn nằm trong mục “Share the generated campaign URL”

Bước 4: Rút gọn link tự bán

Chọn “Convert URL to Short Link” –> Đăng nhập tài khoản google hoặc facebook –> Chọn Allow/Cho phép truy cập 

—-> Link tự bán rút gọn nằm trong mục “Share the generated campaign URL”

 • Bước 5: Coppy link tự bán đã rút gọn và gửi cho học viên để mua trên link đó 

 

Lưu ý quan trọng: Điều kiện để đơn hàng được ghi nhận từ nguồn Kênh tự bán
 • Đơn hàng phải được ghi nhận thành công
 • Đơn hàng bắt buộc phải được mua tại Link tự bán mà giảng viên tạo, kể cả khi có áp dụng thêm mã giảm giá hoặc không. Trong trường hợp Học viên mua tại Link khác, đơn hàng sẽ không được ghi nhận tại Kênh tự bán.
 • Đơn hàng được coi là không hợp lệ khi Học viên dùng mã giảm giá mà Đối tác cung cấp để mua khóa học tại Link khác không phải Link tự bán của Đối tác.
 • Học viên cần đăng nhập trên Edumall.vn trước khi truy cập vào link tự bán thanh toán để tránh gặp lỗi 

 

 

...Chia sẻ Zalo

Trở thành giảng viên ngay hôm nay!

Bắt đầu