Hướng dẫn xuất video đúng Tiêu chuẩn chất lượng của Edumall trên phần mềm Camtasia

Ngày 03/10/2019, Edumall chính thức ra mắt tính năng tự tạo khóa học trực tiếp trên website Hoptac.edumall.vn  với nhiều cải tiến thuận tiện dành cho Giảng viên. Giờ đây, bạn có thể chủ động tạo kho học liệu, tạo mô tả, tạo nội dung, gửi kiểm duyệt và quản trị tất cả các khóa học ngay trên tài khoản riêng của mình.

Tham khảo: Hướng dẫn tự tạo khóa học trên hệ thống mới 

Sau quá trình quay dựng khóa học, giảng viên sẽ tạo khóa học và gửi kiểm duyệt cho Edumall. Khóa học của giảng viên sẽ được kiểm duyệt qua công cụ Mediatool – công cụ kiểm duyệt video tự động dựa trên các Thông số tiêu chuẩn video của Edumall và sẽ trả kết quả kiểm duyệt ngay sau tối đa 30 phút.

Để khóa học giảng viên dễ dàng vượt qua vòng kiểm duyệt của công cụ này, tại bài viết này, Edumall sẽ hướng dẫn xuất video đúng Tiêu chuẩn chất lượng của Edumall trên phần mềm Camtasia.

Chi tiết hướng dẫn như sau:

 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Camtasia

  Edumall – Hướng dẫn tạo khóa học online dễ dàng bằng phần mềm Camtasia

 2. Hướng dẫn xuất video đúng Tiêu chuẩn chất lượng của Edumall trên phần mềm Camtasia
 • Bước 1: Sau khi hoàn thiện hậu kỳ cho khóa học, tại góc phải màn hình chọn “Share”  để xuất video —> Chọn hình thức lưu trữ video về máy tính hoặc drive… (nên lưu về máy tính)
 • Bước 1

 

 • Bước 2: Chọn “Custom production settings” —> Sau đó nhấn “Next”
 • Bước 2
 • Bước 3: Chọn “Recommended” —> MP4- Smartplayer (HTML5Ư —> Sau đó nhấn “Next”

Bước 3

 • Bước 4: Tại mục ” Video settings”, chọn các thông số Framrate và Birate 

Lưu ý: Thông số tiêu chuẩn video của Edumall

Bước 4

 • Bước 5: Tại mục “Audio settings”, Chọn thông số Birate —> Sau đó nhấn “Next”

Lưu ý: Thông số tiêu chuẩn video của Edumall

Bước 6

 • Bước 6:  Tiếp tục nhấn “Next” 

Bươc 6

 • Bước 7: Chọn thư mục/ ổ đĩa cần lưu trên máy tính —> Sau đó nhấn “Next” 

Bươc 7

 • Bước 8: Chờ tải về máy tính 100% là hoàn thành

Bươc 8

Chúc giảng viên thành công! 

Edumall.

...Chia sẻ Zalo

Trở thành giảng viên ngay hôm nay!

Bắt đầu