Làm thế nào để trở thành giảng viên trên Edumall?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH GIẢNG VIÊN TRÊN EDUMALL?

Bạn đã có sẵn nội dung video bài giảng hay bạn cần trợ giúp để tạo khóa học đầu tiên trên EDUMALL, hãy để chúng tôi sẽ đồng hành cùng bạn.

Điều đầu tiên cần làm là đăng ký ngay hôm nay để trở thành giảng viên của EDUMALL. (Link)

Chúng tôi sẽ giúp bạn chia sẻ kiến ​​thức và cung cấp cho bạn cơ hội để tiếp cận hàng triệu học viên trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Chúng tôi sẽ cũng bạn tiếp tục sứ mệnh cải thiện cuộc sống thông qua việc giảng dạy trực tuyến.

Dưới đây, tổng quan nhanh về 4 bước để trở thành giảng viên của EDUMALL

Lập kế hoạch cho khóa học của bạn

Lên kế hoạch trước cho khóa học của bạn trước khi bạn bắt đầu tạo khóa học đầu tiên. Việc làm này sẽ giúp bạn xác định chính xác và đầy đủ về nội dung và đối tượng học viên mà bạn hướng tới trong khóa học của mình

Chọn chủ đề của bạn. Bạn có thể dạy bất cứ điều gì, ngoại trừ một danh sách nhỏ các chủ đề bị hạn chế. Chúng tôi sẽ giúp bạn xác định các chủ đề theo yêu cầu và hướng dẫn bạn tạo các khóa học có liên quan cho học viên mà bạn muốn hướng tới

Xác định đối tượng học viên của bạn. Nó rất quan trọng để biết khóa học của bạn dành cho ai, nó sẽ giúp bạn xác định mục tiêu học tập cụ thể cho khóa học của mình và tạo một khóa học cho một đối tượng cụ thể.

Quyết định mục tiêu học tập và cấu trúc khóa học của bạn. Quyết định trước các mục tiêu học tập khóa học là rất quan trọng để tạo ra một khóa học có cấu trúc tốt có liên quan đến sinh viên mục tiêu của bạn.

Sản xuất khóa học của bạn

Tải lên nội dung video hiện có của bạn với tính năng tải lên hàng loạt của chúng tôi hoặc làm theo các bước được đề xuất của chúng tôi để tạo khóa học từ đầu đến cuối.

Chọn thiết bị của bạn và thiết lập studio của bạn. Đừng lo lắng nếu đây là lần đầu tiên sử dụng thiết bị âm thanh / video. Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết lập phòng thu tại nhà để tối ưu hóa trải nghiệm học tập của học sinh. Tìm hiểu cách thiết lập thiết bị âm thanh / video của bạn và kiểm tra danh sách các thiết bị âm thanh và video được đề xuất.

Gửi một video thử nghiệm. Đây là một dịch vụ miễn phí để giúp bạn có được những điều cơ bản về sản xuất video ngay trước khi bạn quay những video chính thức về khóa học cuối cùng của mình. Chúng tôi đã giúp hàng trăm giáo viên thành thạo quá trình giảng dạy trực tuyến.
Tìm hiểu thêm về cách tạo và gửi khóa học EDUMALL đầu tiên của bạn.

Tạo và thực hành kịch bản của bạn. Học viên yêu thích những người hướng dẫn đam mê và thú vị, những người khiến họ gắn bó. Vì vậy, bạn sẽ tạo và thực hành kịch bản của mình để sẵn sàng duy trì các mức năng lượng đó!

Tạo và tải lên video khóa học cuối cùng của bạn. Bạn sẽ tải lên các video khóa học cuối cùng của bạn cùng với bất kỳ tài liệu học tập bổ sung nào của học sinh, theo sở thích của bạn.

Kiểm tra lại khóa học của bạn

Ở giai đoạn này, bạn sẽ thêm các điểm hoàn thiện vào khóa học của mình trước khi xuất bản nó. Bạn sẽ hoàn thành các nhiệm vụ như xây dựng bản tóm tắt khóa học của mình, tạo hình ảnh khóa học của bạn, hoàn thành tiểu sử người hướng dẫn, đặt giá khóa học và kiểm tra khóa học của bạn trước khi gửi đánh giá cuối cùng.

Xuất bản khóa học của bạn
Đến lúc này, bạn sẽ gần như hoàn thiện khóa học rồi đó!

Gửi khóa học của bạn để kiểm duyệt. Bạn sẽ gửi khóa học của mình cho một hội đồng đánh giá cuối cùng trước khi xuất bản. Quy trình đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi giúp chúng tôi duy trì chất lượng khóa học phù hợp và sẽ giúp bạn cải thiện chất lượng sản xuất. Vì vậy, tất cả các video khóa học, hiện có và mới, phải trải qua quá trình đánh giá chất lượng trước khi nó được tung ra trên nền tảng của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn chất lượng của chúng tôi.(Link)

Cập nhật và xuất bản khóa học của bạn. Hội đồng kiểm duyệt của EDUMALL sẽ đánh giá video khóa học cuối cùng của bạn và cung cấp phản hồi nếu cần thiết. Bạn sẽ thực hiện những thay đổi cần thiết cho khóa học của mình và xuất bản nó trên nền tảng của EDUMALL

...Chia sẻ Zalo

Trở thành giảng viên ngay hôm nay!

Bắt đầu