Lên kế hoạch cho cấu trúc khóa học online

Bạn có ý tưởng cho một khóa học online. Đừng để ý tưởng mãi là ý tưởng, hãy lên kế hoạch cho nó.

 

Lập kế hoạch cho cấu trúc khóa học online của bạn một cách cẩn thận sẽ tạo ra một lộ trình học tập rõ ràng cho sinh viên và giúp bạn tự tin trước khi quay video. Hãy suy nghĩ chi tiết về từng bài giảng, bao gồm cả kỹ năng bạn dạy, độ dài video ước tính, các hoạt động thực tế cần bao gồm và cách bạn sẽ tạo ra những lời giới thiệu và tóm tắt.

 

Sau đây là các mẹo để lên kế hoạch cho việc xây dựng cấu trúc của một khóa học online hoàn hảo:

Tạo một bản đề cương với đủ tên các chương và bài. Mỗi bài tương ứng một video.
Quyết định những nội dung bạn dạy và cách bạn truyền đạt. Tổ chức các bài giảng thành các chương (tương ứng với phần). Mỗi chương nên có ít nhất 02 bài giảng, và bao gồm ít nhất một bài tập hoặc hoạt động thực tế.

Giới thiệu bản thân và tạo cảm hứng.
Học viên học online muốn bắt đầu học nhanh chóng. Vì vậy hãy tạo một bài mở đầu giới thiệu giảng viên và khóa học, mang đến cho học viên sự phấn khích trong 03-05 phút đầu tiên.

Mỗi chương có mục tiêu học tập rõ ràng.
Nếu khóa học dài và mỗi chương chứa nhiều video, thì bắt đầu mỗi chương bạn nên giới thiệu từng chương bằng cách mô tả mục tiêu và lý do tại sao nó quan trọng. Đưa ra các bài giảng và phần tiêu đề phản ánh đúng nội dung, và có luồng logic từ trên xuống dưới.

Mỗi video chỉ nên dạy một khái niệm hoặc một kỹ năng.
Theo nghiên cứu, thời lượng vàng để học viên có thể tiếp thu kiến thức tốt nhất chỉ từ 2-10 phút. Xây dựng nội dung mỗi video một chủ đề duy nhất để sinh viên có thể dễ dàng tìm xem lại các phần cụ thể sau này.

Kết hợp các hình thức video khác nhau.
Thay đổi giữa hình thức quay mặt giảng viên, quay màn hình desktop và các slide hoặc hình ảnh khác nhau. Hình ảnh nội dung sinh động có thể giúp học viên cảm thấy thu hút hơn.

Tạo ra các hoạt động thực hành.
Giúp học viên áp dụng các bài học của bạn vào thế giới thực của họ bằng các dự án, bài tập, bài tập mã hóa hoặc excel…

Yêu cầu theo chuẩn Edumall:
Khóa học của bạn có ít nhất 9 video bài giảng
Thời lượng tối thiểu của khóa học là 90 phút tổng số video, mỗi video chỉ kéo dài từ 2-10 phút.
Khóa học của bạn bao gồm các nội dung kiến thức có giá trị .

...Chia sẻ Zalo

Trở thành giảng viên ngay hôm nay!

Bắt đầu