Tăng doanh thu giảng viên từ Nguồn tự bán

1. HÌNH THỨC 
Giờ đây, giảng viên có thể chủ động tự bán cho khóa học của mình để chủ động tăng thêm nguồn doanh thu thay vì phụ thuộc vào Marketing từ Edumall. 

Ưu điểm:

  • Phù hợp với cách hoạt động của E-commerce Platform
  • Tỷ lệ chia sẻ giảng viên cao (80%)
  • Chủ động tăng thêm nguồn doanh thu ngoài nguồn Marketing của Edumall 
2. LOGIC HOẠT ĐỘNG CỦA NGUỒN TỰ BÁN 
Nguồn tự bán của giảng viên được ghi nhận từ 2 hình thức sau: Link tự bán Mã giảm giá
* Hình thức 1:  Link tự bán 
  • Học viên truy cập vào Link tự bán (URL có utm tracking*) mà giảng viên tạo theo hướng dẫn bên dưới và thanh toán thành công trên nền tảng Edumall.vn sẽ ghi nhận là Nguồn tự bán của giảng viên.

Hướng dẫn giảng viên tự tạo Link Tự Bán: Tại đây

Hướng dẫn học viên mua khóa học trên Link Tự Bán: Tại đây

*Hình thức 2: Mã giảm giá 

  • Học viên sử dụng Mã Giảm Giá (List of Teacher Discount Code) khi tiến hành mua hàng tại “Giỏ hàng”  và thanh toán thành công trên Edumall.vn sẽ ghi nhận là Nguồn tự bán của giảng viên. 

 

Discount Logic Ví dụ
Mã Giảng Viên – Giảm giá 10% giá bán trên website edumall.vn
– Mã Giảng Viên nào thì chỉ áp dụng cho các khóa học của Giảng Viên đó
– Chỉ áp dụng cho các khóa học có giá bán sau giảm giá không thấp hơn giá sàn 
EDUMALL
Giảng Viên Yêu Cầu – Giảm giá x% (do giảng viên yêu cầu) giá bán trên website edumall.vn, trong đó 10<x<100.
– Chỉ áp dụng cho các khóa học của Giảng viên đó
– Giá bán sau giảm giá không thấp hơn giá sàn 119.000 VNĐ

EDUMALL(x%),

trong đó 10<x<100)

  • Cách thức giảng viên lấy Mã Giảm Giá: Gửi đề xuất qua email Hoptac@edumall.vn với nội dung: Đề xuất cung cấp mã giảm giá niêm yết trên website xuống X%, trong Y ngày, với số lượng Z. 

Sau khi nhận được mã giảm giá từ Edumall cung cấp, giảng viên có thể tự tạo link tự bán kèm theo mã giảm giá với mức giá mới theo yêu cầu, đảm bảo điều kiện không thấp hơn giá sàn 119K. 

Hướng dẫn học viên sử dụng mã giảm giá: Tại đây 

Lưu ý quan trọng: Điều kiện để đơn hàng được ghi nhận từ nguồn Kênh tự bán
  • Đơn hàng phải được ghi nhận thanh toán thành công
  • Đơn hàng bắt buộc phải được mua tại Link tự bán mà giảng viên tạo, kể cả khi có áp dụng thêm mã giảm giá hoặc không. Trong trường hợp Học viên mua tại Link khác, đơn hàng sẽ không được ghi nhận tại Kênh tự bán.
  • Đơn hàng được coi là không hợp lệ khi Học viên dùng mã giảm giá mà Đối tác cung cấp để mua khóa học tại Link khác không phải Link tự bán của Đối tác.
  • Học viên cần đăng nhập trên Edumall.vn trước khi truy cập vào link tự bán thanh toán để tránh gặp lỗi 

3. TỈ LỆ CHIA SẺ DOANH THU
Khi học viên tiến hành mua khóa học tại link tự bán và việc thanh toán hoàn tất, đơn hàng thành công sẽ được ghi nhận với nguồn giảng viên tự bán.  Tỉ lệ chia sẻ doanh thu: Giảng viên 80%

...Chia sẻ Zalo

Trở thành giảng viên ngay hôm nay!

Bắt đầu