Thông báo thay đổi pháp nhân trên hợp đồng và phụ lục của sản phẩm Edumall Việt Nam

Kể từ 1/7/2020, sản phẩm Edumall chính thức thay đổi pháp nhân từ Công ty Cổ phần Giáo dục Topica English sang thông tin pháp nhân mới như sau: 

  • Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO TOPICA EDUMALL;
  • Tên tiếng Anh: TOPICA EDUMALL TRAINING DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY JOIN STOCK COMPANY
  • Địa chỉ: Số 46 đường số 10, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
  • Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0316316793
  • Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Anh – Tổng Giám Đốc;

Do vậy, thầy/cô vui lòng thực hiện giao dịch, phát hành hoá đơn thanh toán cho Edumall theo các thông tin pháp nhân mới. Theo đó, việc thay đổi pháp nhân và con dấu không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây với các thầy/cô. 

Đối với các Giảng viên hợp tác với tư cách cá nhân, thầy/cô vui lòng xác nhận lại các thông tin pháp nhân mới trên trang is.edumall.vn.

Đối với các Giảng viên hợp tác với tư cách pháp nhân, phía Edumall sẽ gửi lại bản Hợp đồng mới qua Docusign để thầy/cô ký lại.

Thời gian ký kết lại hợp đồng dự kiến kết thúc vào ngày 20/7/2020.

Mọi thông tin xin liên hệ “CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN” tại: https://hoptac.edumall.vn/ hoặc Hotline Phòng Hợp tác giảng viên Edumall: 02473000596.

...Chia sẻ Zalo

Trở thành giảng viên ngay hôm nay!

Bắt đầu