Thông báo về việc chia sẻ doanh thu giảng viên

Trước tiên, Edumall xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các giảng viên đang hợp tác và phát triển cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Kể từ tháng 07/2020, Edumall chính thức thay đổi pháp nhân mới như sau:

 

– Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO TOPICA EDUMALL

– Địa chỉ: Số 46 đường số 10, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

– Điện thoại: 18006086

– Tổng Giám Đốc: Nguyễn Đức Anh

– Mã số thuế : 0316316793

https://hoptac.edumall.vn/thong-bao-thay-doi-phap-nhan-tren-hop-dong-va-phu-luc-cua-san-pham-edumall-viet-nam.html

 

  • Đối với các đơn vị hợp tác là pháp nhân:

 

  • Các quy trình thanh toán vẫn giữ nguyên
  • Thay đổi thông tin pháp nhân của Edumall khi đơn vị xuất hóa đơn kể từ tháng 07/2020

 

 

  • Đối với các đơn vị hợp tác là cá nhân:

 

  • Thay đổi quy trình thanh toán doanh thu chia sẻ cụ thể như sau: 

 

Trước đây đối với toàn bộ các khoản doanh thu chia sẻ dưới 1.000.000 VND ( một triệu đồng), sau khi được giảng viên hoàn tất việc xác nhận, Edumall sẽ để dồn và thanh toán toàn bộ vào kỳ lương cuối năm.

 

Kể từ tháng 07/2020, tất cả các khoản doanh thu chia sẻ dưới 1.000.000 VND ( một triệu đồng), Edumall sẽ dồn đến tháng đủ 1.000.000 VND. Nếu đến thời điểm tháng 12 của năm chưa đủ 1.000.000 VNĐ, bộ phận vẫn sẽ tổng hợp và thanh toán vào cùng kỳ lương tháng 12 toàn bộ doanh thu của năm chưa được chia sẻ.

 

Ngoài ra, đối với tất cả các khoản doanh thu chia sẻ từ tháng 06/2020 trở về trước, giảng viên hợp tác với pháp nhân cũ chưa được thanh toán, giảng viên vui lòng đăng nhập hệ thống để xác nhận doanh thu. Bộ phận sẽ tiến hành thanh toán toàn bộ các khoản doanh thu chia sẻ tồn đọng của giảng viên đã xác nhận trong kỳ lương của tháng tiếp theo.

 

Mọi thông tin xin liên hệ “CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ GIẢNG VIÊN” tại: https://hoptac.edumall.vn/

hoặc Hotline Phòng Hợp tác giảng viên Edumall: 02473000596.

...Chia sẻ Zalo

Trở thành giảng viên ngay hôm nay!

Bắt đầu